นโยบายการให้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่บริการ PDPA Check ที่ให้บริการโดยบริษัท SGC Service Co., Ltd. (เรียกว่า "เรา", "พวกเรา", "บริษัท"). โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ก่อนที่คุณจะเข้าถึงและใช้บริการของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา ถือว่าคุณยอมรับและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดหยุดใช้บริการของเราทันที

1. การให้บริการและการจำกัดความรับผิดชอบ

1.1 เราให้บริการระบบชื่อ PDPA Check เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบข้อปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้อย่างง่ายดาย แต่เราไม่รับประกันความถูกต้อง และความครอบคลุมของข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ

1.2 คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการของเรา เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือการกระทำของคุณที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ

2. การเข้าถึงและการใช้งาน

2.1 คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงบริการของเรา คุณต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ.

2.2 ห้ามนำบัญชีผู้ใช้ของคุณมาใช้งานโดยผู้อื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้กับบุคคลอื่น

3. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

3.1 เราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้ประกาศในเว็บไซต์ของเรา เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.2 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการ และปรับปรุงบริการของเรา แต่เราจะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

4.1 เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขในอนาคต โดยการแสดงข้อปรับปรุงในเว็บไซต์ของเรา คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด

5. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการหรือนโยบายการให้บริการ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]


Terms of Service

Welcome to the PDPA Check service provided by SGC Service Co., Ltd. (referred to as "we", "us", "the company"). Please read the terms and conditions outlined below before accessing and using our service. By accessing or using our service, you acknowledge and understand all of these terms and conditions. If you do not agree with these terms and conditions, please cease using our service immediately.

1. Service and Limitation of Liability

1.1 We provide the PDPA Check system to help organizations easily assess compliance with the Personal Data Protection Act. However, we do not guarantee the accuracy and comprehensiveness of the data obtained from using the service.

1.2 You are responsible for evaluating and assessing the suitability of the data obtained from using our service. We are not involved in decisions or actions resulting from your use of the service.

2. Access and Usage

2.1 You must have a valid user account to access our service. You must maintain the confidentiality and security of your account credentials.

2.2 You are prohibited from sharing your user account with others and disclosing account information to third parties.

3. Personal Data and Privacy

3.1 We will adhere to the privacy policy stated on our website to maintain the confidentiality and security of your personal data.

3.2 We will use your personal data solely for providing and improving our service, but we will not disclose or use the data for other purposes without your consent.

4. Changes to Terms and Conditions

4.1 We may update or modify the terms and conditions in the future, with updates displayed on our website. Please periodically review the terms and conditions for the latest information.

5. Contact Us

If you have questions or concerns about the service or the terms of service, please contact us at [email protected].