นโยบายรับประกันความพึงพอใจ
(Customer Satisfaction Guarantee Policy)

เราคือ บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด เรายินดีที่จะให้บริการนโยบายรับประกันความพึงพอใจสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้บริการ PDPA Check ของเรา โดยเรามีความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และเชื่อมั่นให้แก่ท่านตลอดเวลา

นโยบาย : หากท่านไม่พอใจกับบริการหรือผลงานในระหว่างการใช้บริการ PDPA Check ของเรา ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิ์รับคืนเงินค่าบริการจากเราได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

1) ขั้นตอนแจ้งเรื่องร้องเรียน : ท่านต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนถึงเราทางอีเมล์ [email protected] ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และต้องแนบหลักฐานประกอบ

2) การดำเนินการ : เราจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน โดยเราขอขอบเขตการคืนเงินให้แก่เคสดังต่อไปนี้:

หากท่านได้ทำการประเมินเบื้องต้นในระบบ PDPA Check เรียบร้อยแล้ว เราจะไม่สามารถคืนเงินค่าบริการให้กับเคสนี้ได้

หากท่านดำเนินการร้องเรียนหลังจากผ่านระยะเวลา 3 วันทำการ หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะไม่สามารถคืนเงินค่าบริการให้แก่ท่านในเคสนี้ได้

หากเราได้จัดทำเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรกติการทำ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ของเรา จะทำหลังจาก 3 วัน หลังจากที่ท่านชำระเงินโดยท่านได้กรอกข้อมูลครบที่เมนูใบเสร็จรับเงิน แต่บางกรณีที่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าบริการ PDPA Check ให้ท่านไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเราไม่สามารถคืนเงินค่าบริการให้กับท่านได้

การหักค่าบริการ Payment Gateway : เนื่องจากท่านมีการชำระเงินผ่านระบบ Payment Gateway ที่เราใช้บริการ เราขอแจ้งว่าการคืนเงินค่าบริการของ PDPA Check ไม่รวมการคืนค่าบริการ Payment Gateway ที่ท่านเสียจากการทำธุรกรรม ซึ่งปกติแล้วจะมีการหักค่าบริการประมาณ 1% จากผู้ให้บริการ Payment Gateway เราขออภัยหากเราไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าบริการ Payment Gateway ให้แก่ท่านได้

การโอนเงินคืน : เราขอสงวนสิทธิ์ ในการโอนเงินคืนให้เฉพาะ

1. บัญชีที่ท่านได้ใช้โอนเงินชำระค่าบริการ

2. ชื่อบัญชีที่โอนเงินคืน เป็นชื่อเดียวกับข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ PDPA Check ซึ่งจะถูกพิจารณาตามการตัดสินใจของทางเราเท่านั้น

ที่เราให้บริการนโยบายรับประกันความพึงพอใจนี้ เป็นเพื่อให้ท่านมีความมั่นใจ และมีความสุขความสบายใจในการใช้บริการของเราอย่างสูงสุด

บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด